The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Accomplishment Report - Fight Against COVID-19 as of April 15, 2020

April 16, 2020

News

TINGNAN: Mga 'ACCOMPLISMENTS', 'INITIATIVES' at 'FACILITIES' na isinagawa ng Lokal na Pamahalaan ng Pagbilao sa pangunguna ni Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic kontra CoViD-19. Kayang-kaya basta't Sama-sama!