The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Atas Tagapagpaganap Blg. 9 Serye 2020

June 18, 2020

News

Tanggapan ng Punong Bayan Atas Tagapagpaganap Bilang 9 Serye ng 2020

PAKSA: Mga Itinakdang Alituntunin at Regulasyon Hinggil sa Pagbabalik ng Dine-in Service / Operasyon sa mga Restaurant, Fast Food Chain, at Food Retail Establishment sa Bayan ng Pagbilao

PETSA: Ika-13 ng Hunyo, 2020