The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Barangay Employment Service Unit (BESU)

March 31, 2021

News

IN PHOTOS: Mga kinatawan ng Barangay Employment Service Unit (BESU) kasama si HRMO Isabelita Lucila na tumatayo bilang Municipal Public Employment Service Officer ng Pagbilao, March 29, 2021.

#PagbilaoWINS #SerbisyongPalicpic