The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Child-Friendly Local Governance Audit

February 06, 2024

News

Tinalakay sa pulong ng Inter-Agency Task Force (IATF) ang limang indicators para sa Child-Friendly Local Governance Audit (CFLGA) ngayong araw. Sa patnubay ni Municipal Local Government Operations Officer Ms. Sonia Matanguihan, inisa-isa ang nakapaloob sa survival, development, protection, participation, at governance ng CFLGA para mapaghandaan ang mga datos at dokumento para sa isasagawang audit.

Iba pang larawan: bit.ly/3uijoRd