The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Disiplina Muna

September 29, 2020

News

Mga minamahal naming kababayang PagbilaoWINS, lagi pong tandaan DISIPLINA MUNA!

Ang Pamahalaang Lokal ng bayan ng Pagbilao ay kaisa sa malawakang kampanya upang itaguyod ang kultura at kaugalian ng Disiplina bilang bahagi ng ating nagkakaisang hakbang tungo sa isang maayos na komunidad.

Layunin ng kampanyang ito na paigtingin ang kamalayan ng bawat isa hinggil sa ating pare-parehong tungkulin at responsibilidad upang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa ating bayan.

Sa pamamagitan ng Disiplinadong kaisipan at gawi, ang bawat PagbilaoWINS ay magkakaroon ng natatanging ambag sa pagbuo ng isang maunlad, malusog at maayos na lipunan.

PagbilaoWINS, Kapag may Disiplina Sure Panalo Ka! Malalampasan po natin ang lahat ng pagsubok na ito.

Sama-sama po tayo sa ating pinanunumpaang mga tungkulin bilang mga Pilipino!

Kayang-kaya Basta't Sama-sama!
We HEAL as ONE!

#PagbilaoWINS #SerbisyongPalicpic #DisiplinaMuna #BidaSolusyon


PLEDGE OF COMMITMENT