The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Distribution of Cash Assistance

December 07, 2021

News

5,000 Pesos Cash Assistance, tinanggap ng apatnapu't walong PagbilaoWINS bilang tulong ayuda ng Lokal na Pamahalaan para sa mga displaced workers nitong Disyembre 7, 2021 sa Sentrong Pangkabuhayan Auditorium.

Kayang Kaya Basta't Sama-sama!

#PagbilaoWINS #SerbisyongPalicpic