The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Distribution of Coolers

September 03, 2021

News

Pinangunahan ni Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic kasama sina Municipal Administrator Engr. Ian T. Palicpic at Municipal Agriculturist Leonora Melendrez ang pagkakaloob ng mga kagamitang pangpangisdaan sa ibat ibang samahan ng mga mangingisda sa bayan ng Pagbilao nitong Agosto 31, 2021 na ginanap sa Municipal Covered Court.

Samahan ng mga Mangingisda ng Ilayang Polo (SMIP)

ü  Fishcage Materials

ü  Diving Mask

ü  Ice Chest, 30L Cooler (10 pcs)

ü  1 unit weighing scale 60kg

ü  50 pcs - Beverage cooler 1/2 gallon

Bigkis Lakas ng Mangingisda ng Brgy Ibabang Polo (BLMIP)

ü  Diving Mask and gloves - for dive fishing

ü  Ice Chest, 30L - 10pcs

ü  56pcs - Beverage cooler 1/2 gallon

ü  Fish hooks

Oyster Growers Association of Pagbilao (OGAP)

ü  Lights and Scoop net para sa pangingilaw (38 pcs)

ü  Panting pangisda

ü  Ice chest, 30L - 10 pcs

ü  1 unit weighing scale 60kg capacity

ü  65 pcs beverage cooler, 1/2 gallon

Fishermen Association of Bantigue (FAB)

ü  10 pcs Ice Chest, 30L

ü  31pcs beverage cooler, 1/2gallon

Samahang Yamang-Dagat ng Bantigue (SYDB)

ü  52 pcs beverage cooler 1/2gallon

Kamandag ng Dagat Fishermen Association (KNDFA)

ü  46 pcs beverage cooler

Nagpapatunay na isa sa mga prayoridad ng Punong Bayan ang sektor ng agrikultura sa ating bayan.

Kayang Kaya Basta't Sama-sama!

#PagbilaoWINS #SerbisyongPalicpic

Tingnan ang iba pang larawan: https://bit.ly/3jENzK0