The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Distribution of Relief Goods in Brgy. Antipolo & Brgy. Ilayang Palsabangon

April 03, 2020

News

Tinungo rin ng mga staff ng Pamahalaang Lokal ang mga tahanang PagbilaoWINS sa Brgy. Antipolo at Brgy. Ilayang Palsabangon upang ipamahagi ang mga relief goods. Ilang mga itlog ay noodles ang pinamigay bilang ayuda sa mas nangangailangan nating kababayan.