The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Flag Raising Ceremony

December 28, 2020

News

December 28, 2020 | LGU-Pagbilao Regular Flag Raising Ceremony hosted by Municipal Assessor's Office

 

#PagbilaoWINS #SerbisyongPalicpic

Para sa iba pang larawan: Tingnan

Silipin ang: Bidyo