The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Food Packing for Frontliners

March 20, 2020

News

Pagpupugay at pasasalamat sa mga kawani ng Lokal na Pamahalaan ng Pagbilao na nangangasiwa sa paghahanda ng mga pagkain na ipinamamahagi para sa ating mga frontliners. Kayang-kaya natin ito basta't sama-sama tayo!