The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Free Drinking Water for PagbilaoWINS in Brgy. Ibabang Polo

April 04, 2020

News

Isinagawa ngayong araw ang unang delivery ng LIBRENG INUMING TUBIG sa mga residente ng Brgy. Ibabang Polo sa pamamagitan ng mga boluntaryong 'water tanker' ni Municipal Administrator Engr. Ian T. Palicpic. Kaugnay nito, ang mga mamamayan ay maaaring makipag-ugnayan sa kapitan upang malaman ang mga lugar kung saan dadaan ang 'water truck'. Ang naturang 'water tanker' ay lubhang malaki kung kaya hindi ito maaari sa maliit at makipot na kalye. Paalala sa lahat na limitado lamang po ang pwedeng dalhin na 'container' o lalagyan upang higit na maraming kababayan natin ang makakuha ng inuming tubig.