The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Free Food & Accommodation to Health Workers

May 02, 2020

News

Pagkilala at Pag iingat para sa ating mga Health Care Workers na nasa Medical Facility sa Labas ng Pagbilao.

  • Libreng akomodasyon sa Queen Margaret Hotel
  • Libreng Almusal

Please be SAFE AND HEALTHY. Dont forget to exercise

Para sa mga nais magpatala, tumawag sa mga numerong nasa ibaba, 785-1358/0918-624-4564 (Jane)

Kayang-kaya Basta't Sama-sama!
We Heal as ONE!
WE ARE ONE