The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Garbage Collectors & GSO Utilities

May 11, 2020

News

Pagpupugay at pasasalamat sa iba pang frontliners ng Pamahalaang Lokal na patuloy na nangongolekta ng mga basura sa ating bayan - sila ang ating magigiting na mga BASURERO at ilang GSO Utilities.

Binigyan ang mga nabanggit na kawani ng mga 'Personal Protective Equipment (PPE's) upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang sila ay nag serbisyo. Ang gawaing ito ay bilang tugon na rin ng Pamahalaang Bayan ng Pagbilao sa panawagan ng Environmental Management Bureau - CALABARZON.

Kaugnay nito, ang mga sasakyan na kanilang ginagamit ay mayroong mga 'disinfectants' base sa rekomendasyon ng DOH.