The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Gulayan sa Bakuran o Likuran ng mga tahanang PagbilaoWINS

April 09, 2020

News

Mahigit 10, 200 'packs' ng pananim na mga gulay ang naipamahagi na ng ating Lokal na Pamahalaan ng Pagbilao nitong mga nakaraang linggo sa unang walong (8) mga barangay - Bantigue, Alupaye, Del Carmen, Silangang Malicboy, Kanlurang Malicboy, Pinagbayanan, Sta. Catalina at Ilayang Palsabangon. Layunin nito na maparami at mapalaganap ang pagtatanim ng mga gulay sa bakuran o likuran ng mga tahanang PagbilaoWINS sa gitna ng krisis na kinakaharap ng lipunan dulot ng Covid-19. Ang mga pananim na gulay tulad ng mustasa, sitao, kangkong, patola, kamatis, talong, ampalaya, upo, labanos at kalabasa ang ipinamigay sa mga sambahayan ng mga nabanggit na mga barangay. Ito ay inisyatibo at direktiba ni Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic sa masidhing pakikipag-ugnayan sa ating Tanggapan ng Pambayang Pagsasaka sa pamumuno ni Ms. Leonora Melendrez. Patuloy ang mga kawani ng Municipal Agriculturist Office (MAO) sa isinasagawang 'repackaging' ng mga pananim na gulay upang ipaabot sa iba pang barangay sa bayan ng Pagbilao. Sabay-sabay tayong magtanim upang tayo'y may anihin!