The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Kababaihang PagbilaoWINS, gumawa ng washable face masks

March 23, 2020

News

Sa gitna ng panganib dulot ng Coronavirus, ang ilang kababaihan ng Pagbilao ay lumikha ng mga washable face masks mula sa mga pirasong tela. Kahanga-hanga ang kanilang ipinamalas na angking talino, galing at pagka-malikhain sa mga panahon tulad nito. Binibili ng ating butihing Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic ang mga produktong ito upang maipamahagi sa ating mga kababayan Kinikilala ng Pamahalaang Lokal at ni Mayor Palicpic ang kanilang potensyal at kakayahan na makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Mabuhay mga Kababaihang PagbilaoWINS! Happy Womens Month! Tunay na, Kayang-kaya basta't Sama-sama!