The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Kautusang Bayan Bilang 1 Serye ng 2020

March 14, 2020

News

Sa lumalaganap na banta ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sa buong mundo, ibayong paghahanda at karampatang pag-iingat ang ating isinasagawa upang ang nabanggit na mapinsalang sakit ay hindi makapasok sa bayan ng Pagbilao. Narito sa ibaba ang kopya ng Kautusang Bayan Bilang 1 kung saan nakapaloob ang mga kaukulang hakbang na ating ipatutupad para sa kaligtasan at kapakanan ng lahat.