The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Kautusang Bayan Bilang 3 Serye ng 2020

April 09, 2020

News

TANGGAPAN NG PUNONG BAYAN KAUTUSANG BAYAN BILANG 3 SERYE NG 2020 Paksa: Mga Karagdagan at Mas Pinaigting na Regulasyon at Alituntunin Ukol sa Enhanced Community Quarantine Petsa: Ika-07 ng Abril, 2020