The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Launching of Sahig mo, Sagot ko

November 05, 2020

News

Mula sa basura, ngayon ay sahig na.

Sahig Mo, Sagot Ko isang bagong programang inilunsad ni Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic kasama ang Lokal na Pamahalaan at Tanggapan ng MENRO. Simula sa pagbili ng Shredding Machine upang mapira-piraso ang mga soft plastics ay lumikha ng mga ecobricks na maaaring gawing sahig ng mga tahanan.

Inisyal na inilunsad sa 27 pamilya sa Sitio Urban, Brgy. Pinagbayanan. Layuning mapalawig na mapalawig pa sa darating na mga panahon.

Trivia: Alam mo ba na walong (8) truck ang nakokolektang basura araw-araw?!

Kaya tayo nang magrecycle, re-use, reduce at upcycle.

Upcycle, kagaya ng plastics to bricks.

 

#PagbilaoWINS #SerbisyongPalicpic

Para sa iba pang larawan Tingnan