The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

NO QUARANTINE PASS, NO ENTRY

March 21, 2020

News

Alinsunod sa patakaran ng Enhanced Community Quarantine, ipinapaalam po sa publiko na mahigpit pong ipinapatupad ng La Suerte Mega Warehouse ang "NO QUARANTINE PASS, NO ENTRY" simula Marso 21, 2020. Nagpapasalamat ang Lokal na Pamahalaan ng Pagbilao sa pakikiisa ng mga establishimento sa pakikiisa at pagsunod sa mga kautusan.