The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Orientation for the New LGU Employees

June 30, 2021

News

"....but always remember that you are a part of the SUCCESSES and FAILURES of the government dahil tayo ang MAGKAKASAMA sa ginagawa nating ito."

-Mayor SHIERRE ANN PORTES-PALICPIC

during the Orientation for the New LGU Employees

@Sentrong Pangkabuhayan | June 30, 2021

Pinangunahan ni Human Resource Management Officer, Ma'am Isabelita Lucela ang Orientation para sa mga bagong Regular and Casual Employees ng Local Government of Pagbilao.

Masusi niyang tinalakay ang Vision & Mission, Organizational Structure, General Policies of Appointment, Employment Status, Nature of Appointment, Probationary Period, Rule XVI of EO 292, Policy on Government Working Hours, RA 11032, mga benepisyong natatanggap, Office Policies at iba pa.

Kayang Kaya Basta't Sama-sama!

#PagbilaoWINS #SerbisyingPalicpic