The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Rescue Vehicle and Ambulance

March 20, 2020

News

Nakahanda na ang ating mga ambulance at rescue vehicles pati na rin ang mga drivers para sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Paalala: Magpapatuloy po ang pagpapagamit ng ating pambayang ambulansya. Kung hihiram o gagamit, kinakailangan po munang kumuha ng sertipikasyon na may lagda ng Municipal Health Officer bilang patunay na ang pasyenteng isasakay dito ay nasa sitwasyong hindi kaugnay ng CoronaVirus Disease 2019 ; Kung sakali man na ang pasyente ay hinihinalang may Corona Virus 2019 na impeksyon, mangyaring ideklara upang ma-verify ng trained medical representatives at maisakay sa nakatalagang sasakyan para sa ganitong karamdaman.