The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Sama-samang Pagtulong sa PagbilaoWINS

April 15, 2020

News

Pinangunahan ni Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic ang pamamahagi ng sampung (10) kilong bigas kalakip ang isang libong piso (P 1, 000) na nagmula sa Pamahalaang Bayan ng Pagbilao bilang ayuda sa lahat ng tahanang PagbilaoWINS. Ang Brgy. Anato, Brgy. Tukalan at Sitio Tubigan ng Brgy. Alupaye ang mga unang nakatanggap ng ayuda kahapon, ika-14 ng Abril, 2020. Sama-samang Pagtulong para sa PagbilaoWINS Kayang-kaya Basta't Sama-sama!