The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Sama-samang Pagtulong sa PagbilaoWINS (4th Wave) 2 - Brgy. Mapagong

May 27, 2020

News

Pinangunahan ni Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic ang pamamahagi ng ikaapat na ayuda mula sa Pamalaaang Lokal ng Pagbilao nitong ika-27 ng Mayo, 2020 sa Brgy. Mapagong.

Natapos na rin ang pamimigay ng nasabing ayuda - 15 kilong masarap na bigas na may kasamang ilang grocery items para sa 20,000 tahanang PagbilaoWINS. Hangad ni Mayor Palicpic na may pagkaing maiihain sa bawat hapag-kainan.

Nagpapasalamat din si Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic sa pagsunod ng mga TeamBahay sa mga batas na umiiral at sa sakripisyo naman ng mga TeamBuhay.