The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Sama-samang Pagtulong sa PagbilaoWINS (4th Wave) - Brgy. Mayhay, Iba. Bagumbungan, Ila. Bagumbungan, Sta. Catalina at Daungan

May 09, 2020

News

Isinagawa ngayong araw ang pamamahagi ng ikaapat na ayuda ng Pamahalaang Lokal ng Pagbilao sa mga barangay ng Mayhay, Ibabang Bagumbungan, Ilayang Bagumbungan, Sta. Catalina at Daungan. Hangad ni Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic na may maihain sa bawat hapag kainan at matulungan ng may pagmamahal ang 20,000 tahanang PagbilaoWINS.