The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Sama-samang Pagtulong sa PagbilaoWINS (4th Wave) - Brgy. Tambak & Brgy. Bantigue

May 14, 2020

News

Isinagawa noong Mayo 13, 2020 ang pamamahagi ng pang-apat na ayuda mula sa Pamahalaang Lokal ng Pagbilao sa Brgy. Tambak at Brgy. Bantigue sa pangunguna ni Municipal Administrator Engr. Ian T. Palicpic. Kayang-kaya Basta't Sama-sama!