The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Sama-samang Pagtulong sa PagbilaoWINS - Brgy. Antipolo, Brgy. Bigo, Brgy. Kanlurang Malicboy & Brgy. Parang

April 17, 2020

News

Pamamahagi ng sampung (10) kilong bigas kalakip ang isang libong piso (P 1, 000) bilang ayuda sa bawat tahanang PagbilaoWINS. Brgy. Antipolo, Brgy. Bigo, Brgy. Kanlurang Malicboy, Brgy. Parang Kayang-kaya Basta't Sama-sama!