The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Sama-samang Pagtulong sa PagbilaoWINS - Brgy. Bukal - Bukal Brgy. Hall, at Intertown Homes Phase 1-6

April 22, 2020

News

Pamamahagi ng sampung (10) kilong bigas kalakip ang isang libong piso (P 1, 000) bilang ayuda sa bawat tahanang PagbilaoWINS. Brgy. Bukal, at Intertown Homes Phase 1-6 Kayang-kaya Basta't Sama-sama!