The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Sama-samang Pagtulong sa PagbilaoWINS - Brgy. Castillo, Brgy. Bukal Court, Bukal Phase 5, Ila. Bukal, Bukal Phase 1, at Krisanta Village

April 22, 2020

News

Pamamahagi ng sampung (10) kilong bigas kalakip ang isang libong piso (P 1, 000) bilang ayuda sa bawat tahanang PagbilaoWINS. Brgy. Castillo, Brgy. Bukal Court, Bukal Phase 5, Ilayang Bukal, Bukal Phase 1, at Krisanta Village. Kayang-kaya Basta't Sama-sama!