The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Sama-samang Pagtulong sa PagbilaoWINS - Brgy. Ilaya at Ibabang Bagumbungan

April 16, 2020

News

Pamamahagi ng sampung (10) kilong bigas kalakip ang isang libong piso (P 1, 000) bilang ayuda sa bawat tahanang PagbilaoWINS. Brgy. Ilayang Bagumbungan Brgy. Ibabang Bagumbungan Kayang-kaya Basta't Sama-sama!