The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Auto Mechanic Helper, Auto Electrician, QA Analyst, Etc.

Velfram Foods Corporation

Work In Pagbilao

Magandang araw, mga ka-PESO!

Ang Velfram Foods Corporation ay naghahanap ng mga sumusunod na vacant position:

2 - QA Analyst

1 - Production Assistant Supervisor

3 - Refrigeration Technician

2 - Mechanical Engineer

2 - Auto Mechanic Helper

2 - Auto Electrician

3 - Welder

1 - Independent Auditor Driver

1 - Corporate Driver

2 - Accounting Auditor

1 - Forklift Operator

3 - Warehouse Helper

2 - Delivery Helper

3 - Janitor

10 - Production Worker

Maaari po kayong mag-walk in sa kanilang opisina, magdala lamang po ng inyong updated resume.

Salamat!