The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Hygiene Kits & Relief Goods Distribution in Brgy. Silangan at Kanlurang Malicboy

April 07, 2020

News

Isinagawa ng mga kawani ng Pamahalaang Bayan ng Pagbilao ang pamamahagi ng mga hygiene kits at mga relief goods sa Sitio Crossing hanggang Pulang Lupa ng Brgy. Silangang Malicboy at Sitio Munay ng Kanlurang Malicboy. Nagmula sa LGU ang mga binibigay na mga hygiene kits. Samantala, galing naman kay Kons. Dita Ayaton ang mga relief na naglalaman ng ilang noodles at kape.