The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Education and Information Campaign (EIC)

January 10, 2024

News

Bilang bahagi ng pakikiisa sa LAB FOR ALL program ng Pamahalaang Bayan ng Pagbilao kahapon, nagkaroon ng Education and Information Campaign (EIC) at dental examination para sa 45 day care children ng Del Carmen Child Development Center.

Sa gabay ni Municipal Dentist Dr. Mariam Merluza, natutunan ng mga bata ang pag-aalaga ng kanilang mga ngipin, paglalagay ng tamang sukat ng fluoride toothpaste sa toothbrush, at tamang pagsisipilyo.

Namahagi rin ng mga libreng toothbrush at toothpaste para sa mga bata sina Acting Municipal Mayor Shierre Ann Portes Palicpic, Dr. Merluza, at Barangay Captain Rosalinda Mataya.

Iba pang larawan: bit.ly/3RVoc6x