The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Clearing Road Obstruction at Brgy. Alupaye

February 26, 2020

News

Isinagawa ang pagpapatanggal ng mga nakahambalang at nakasagabal sa daanan at kalsada sa Brgy. Alupaye kaugnay ng road clearing operations. Isa sa halimbawa ng road obstruction ay mga sasakyan na nakaparked sa road right-of-way kung kaya ang Lokal na Pamahalaan ng Pagbilao ay mariing nagpapatupad ng batas ukol rito.