The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Flag Raising Ceremony

July 12, 2021

News

July 12, 2021 | Sinimulan ngayong umaga ng Lunes ang Regular Flag Raising Ceremony ng Pamahalaang Lokal ng Pagbilao sa pangunguna ng Municipal Budget Office (MBO) na ginanap sa Municipal Covered Court.

Sa naturang gawain, ipinakilala ang mga kawaning bumubuo sa Pambayang Tanggapan ng Pagbabadget sa pamumuno ni Municipal Budget Officer, Ma'am Maristel G. Merjudio. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Ma'am Maris ang pangkalahatang tungkulin at responsibilidad ng opisina. Iprenisenta din niya ang Plan Budget Cycle o ang buong proseso at siklo ng masusing pagpaplano at pagbabadyet.

Ipinakilala naman ni Ma'am Lei Ann Mabilin ng Human Resource Management Office ang mga Interns sa ilalim ng Government Internship Program (GIP) na naglalayong makapagbigay ng oportunidad sa mga kabataang manggagawa na makapaglingkod sa publiko sa mga gobyernong ahensya.

Kayang Kaya Basta't Sama-sama!

#PagbilaoWINS #SerbisyongPalicpic

Tingnan ang iba pang larawan: https://tinyurl.com/583khrar