The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Hygiene Kits Distribution in Central 1 & 2 of Brgy. Pinagbayanan

March 21, 2020

News

Nagbahay-bahay ngayong araw ang mga kawani ng Pamahalang Lokal upang maipamahagi ang hygiene kits sa mga pamilyang PagbilaoWINS sa Central 1 & 2 ng Brgy. Pinagbayanan. Laman ng naturang kit ang ilang mga sabon at face masks, multi-purpose bleach at alcohol.