The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

ITAPS Training Program

February 19, 2020

News

Ang Pamahalaang Bayan ng Pagbilao sa pakikipag-ugnayan nito sa National Integrity Center (NIC) of the Office of the Ombudsman ay nag-organisa ng seminar tungkol sa Integrity Transparency and Accountability in Public Service (ITAPS) para sa mga barangay officials noong Pebrero 19, 2020 sa Sentrong Pangkabuhayan Auditorium. Nagsilbing tagapagsalita sa nasabing training program ay sina G. Miguel M. Tani Jr. at G. John Romer M. Capurcos mula sa NIC Office of the Ombudsman na nakapokus sa pinakasentrong mensahe ng ITAPS ang "Zero tolerance to corruption"