The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Local School Board Meeting

March 06, 2020

News

Pinangunahan ni Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic ang pagpupulong ng Local School Board noong Marso 6, 2020 sa Pambayang Liga ng mga Barangay. Binigyang pansin sa meeting ang laganap na coronavirus disease, oplan balik eskwela at brigada eskwela, pagpaparehistro ng mga batang walang sapat na pagkakakilanlan, ang problema sa mga mag-aaral at ang iba pang programa ng Lokal na Pamahalaan ng Pagbilao para sa lahat ng pampublikong paaralan at sa mga mag-aaral. Isa sa mga prayoridad ni Mayor Palicpic ang edukasyon ng bawat isang PagbilaoWINS upang matupad nila ang kanilang pangarap na gustong makamtan at maabot sa susunod na panahon.