The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Pagkilala sa ating mga Beterano at Beterana

June 16, 2020

News

Kinikilala taon-taon ng Pamahalaang Lokal ng Pagbilao ang ipinamalas na kabayanihan at kadakilaan ng mga Beterano at Beterana ng digmaan sa panahon ng mga Hapones.

Ang mga naturang Beterano at Beterana ay ang asawa o sila mismo na nakipagdigmaan noong panahon ng pananakop ng mga dayuhan upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin bilang isang malayang lipunan sa kasalukuyan. Sila ay sina Prescila Urciana, Claudia Merle, Pelagia, Naynes, Nieves Parenno, Saturnina Zarsuelo, Mila Danez, Juana Colina, Vicenta Batioco, Beatriz Luciana, Lolita Zamora, Lydia Macaraan, Evelina Oliveros, Carmen Merle at Julia Gonzales.

Ngayong taon kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-122 Araw ng Kalayaan, minarapat na lamang na puntahan ni Mayor Shierre Ann Portes-Palicpic at ilang mga kawani ang tahanan ng mga Beterano at Beterana upang kumustahin at maipaabot ang munting aguinaldo mula sa Pamahalaang Bayan

For more photos click here