The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Public Market New Schedule Starting on May 16, 2020

May 14, 2020

News

Simula May 16, 2020, may ilang pagbabago sa 'Schedule ng ating Pampublikong Pamilihang Bayan - ito ay ang schedule ng barangay PINAGBAYANAN, BANTIGUE at BIGO.

  • Pinagbayanan - Miyerkules at Biyernes
  • Bantigue - Lunes at Huwebes
  • Bigo - Miyerkules at Sabado

Pinapaalalahan rin ang lahat ng ating mga kababayan na ang ECQ-ID pa rin ang gagamitin sa pamimili at pamamalengke sa araw ng kanilang paglabas.

Kayang-kaya Basta't Sama-sama!