The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Sama-samang Pagtulong sa PagbilaoWINS - Brgy. Silangang Malicboy, Brgy. Mayhay, Brgy. Ibabang Palsabangon, & Brgy. Del Carmen

April 19, 2020

News

Pamamahagi ng sampung (10) kilong bigas kalakip ang isang libong piso (P 1, 000) bilang ayuda sa bawat tahanang PagbilaoWINS. Brgy. Silangang Malicboy, Brgy. Mayhay, Brgy. Ibabang Palsabangon, & Brgy. Del Carmen Kayang-kaya Basta't Sama-sama!