The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Usapang Buntis at Libreng Anti-Flu Vaccine

September 14, 2021

News

Usapang Buntis at Libreng Anti-Flu Vaccine para sa PagbilaoWINS, idinaos sa Barangay Bukal, ika-14 ng September, 2021.

Kayang Kaya Basta't Sama-sama!

#PagbilaoWINS #SerbisyongPalicpic

Tingnan ang iba pang larawan: https://bit.ly/3nx3nRh