The Official Website of the Municipal Government of Pagbilao, Quezon
  • pagbilaogov
  • pagbilaogov
  • Call Us

Usapang Buntis

February 22, 2024

News

Personal na nakadaupang palad ng ating Punong bayan Mayor Angelica Ate Gigi Portes ang Dalawang pung (20) kababaihan na nagdadalang tao sa Brgy. Ikirin upang magbigay ng mensahe ukol sa "Usapang Buntis".

Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng mga programang para sa mga nagdadalang-tao gaya ng Pre-Natal Check-Up, pamimigay ng mga bitamina, laboratory examination, family planning at iba pang programang at Proyektong pangkababaihan

#AlagangMayorAteGigiPortes #GnaGKayAteGigi

Iba pang larawan: bit.ly/3OSFkcA